תכנון ייעוץ בקרה ניהול ובנית תהליכי עבודה מודיעיניים מבצעיים וטכנולוגיים למגוון תחומים.

תכנון ייעוץ בקרה ניהול ובנית תהליכי עבודה מודיעיניים מבצעיים וטכנולוגיים למגוון תחומים.

החברה עוסקת ביעוץ ובחינת סוגיות מקצועיות שההתנהלות למולן מחייבת מידע מדויק ואמין וניתוח אנליסטי מקצועי על ידי גורם היודע לבצע זאת.

החברה מתקשרת בחוזה ארוך טווח למתן שירותי מודיעין נקודתיים וגלובליים על בסיס נושאי עניין.

החברה מייצרת תהליך מידע נושם שמאפשר לדרג מקבלי ההחלטות להיות מעודכנים כל העת בחדשות ובידיעות הכי חמות שיש ושמהוות תחומי עניין עבורם.