תכנון יעוץ ניהול ומתן כלים מודיעיניים ,מבצעיים וטכנולוגיים לחברות ארגונים ולקוחות פרטיים.

תכנון יעוץ ניהול ומתן כלים מודיעיניים ,מבצעיים וטכנולוגיים לחברות ארגונים ולקוחות פרטיים.

תחום המודיעין התחרותי הינו אחד התחומים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר, על גוף, תאגיד, או חברה, בהיבט הגדילה ,ההתפתחות והיכולת להיות מוביל ,רווחי, ועדכני בשוק התחרותי בו הוא מתנהל.

 לחברת ZORCOM והניסיון המצטבר שלה יש יכולת ללמוד ארגון, ללמוד את התחרות, הרגולציה והמגמות הקיימות. ובעצם לבחון להעריך וליצר באמצעות איסוף מודיעין אוסינט  ויומינט  מידע ונתונים שישמשו כהמלצות וכיווני פעולה לגוף בהחלטותיו האסטרטגיות בכל הקשור לפיתוח, להתמודדות, ולביצוע פעולות שיגרמו לו להתקדם להתפתח, ולהרוויח.