תכנון, יעוץ ,ביקורת, תקיפה, ליווי, ומתן מענה אבטחה למתקנים, אתרים, בניינים, חברות ועסקים.

תכנון, יעוץ ,ביקורת, תקיפה, ליווי, ומתן מענה אבטחה למתקנים, אתרים, בניינים, חברות ועסקים.

חברת Zorcom  הוקמה במטרה לבנות מערכים  ייחודיים, שנוצרו כתוצאה משילוב של ניסיון נדיר ורחב של מקים החברה, בתחומי האבטחה והמבצעים. וטכנולוגיות קיימות אוויריות וקרקעיות. בכדי ליעל את העולם האבטחתי המסורתי, עתיר כוח האדם והאמצעים על מנת לנסות למרכזו ולשלב בו את  החדשנות ללא פגיעה ברמה ותקן האבטחה הנדרש.הרעיון המרכזי הינו כמובן, הבאה לידי ביטוי ויצירת ערך, מוסף טכנולוגי, ומבצעי אבטחתי בגוף שלו ניסיון וידע מצטבר רב.קשת התחומים בהם יכולה החברה לסייע, לתכנן לייעץ, ולתת מענה לאיומים ולצרכים קיימים, הוא נרחב ביותר.
החברה מזמינה את בעלי העסקים ,החברות, ומנהלי הרשויות והאתרים .לבוא ולהיפגש ולהתייעץ בכל סוגיה אבטחתית, או טכנולוגית ,בכדי להבין את הפוטנציאל הגלום  בידע הרחב הקיים בחברה. ובערכים המוספים שניתן ליצר ולהביא מעצם החיבור עם הטכנולוגיות החדישות הקיימות